Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging 'Salerno'

Naam Vereeniging 'Salerno'
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1853 (oprichting)
Einddatum 1960 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

goede en betaalbare woningen voor het volk te bouwen

Activiteit

het (laten) bouwen van goede en betaalbare woningen voor het volk

Oprichters

Simon Wolf Josephus Jitta 'richtte (...) in 1853 samen met onder andere Dr. E.C. Buechner de vereniging 'Salerno' op'. (www.tussentaalenbeeld.nl/A60f6.htm (17-11-2010))

Verantwoording gegevens

Algemeen:

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/personen/j/josephus+jitta,+simon+wolf geraadpleegd op 17 november 2010

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

Opmerkingen

algemeen;

'Salerno is voortgekomen uit de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.' (www.tussentaalenbeeld.nl/A60f6.htm (22-6-2010))

Archief

Het archief van de Vereeniging 'Salerno' 1853 - 1960 wordt onder toegangsnummer 1058 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Woningbouwvereniging Salerno, 1853-1960
Beheersnummer 1058
Toegang inventaris
Reglementen ja

Reglementen van de Vereeniging ‘Salerno’, 1878, 1903 en 1960, 3 stukken.

Notulen ja

Notariële processen-verbaal van het verhandelde in de aandeelhoudersvergaderingen, 1857, 1859, 1862-1864, 1866, 1867, 1878, 1879, 1889 en 1903, 1 omslag.

Correspondentie ja

Ingekomen, 1860, 2 stukken.

Overige stukken ja

Kennisgevingen van de gemeente Amsterdam betreffende de grondbelasting, 1874 en 1875, 2 stukken;

[stukken betreffende woningen];

Stukken betreffende aandelen in de ‘Vereeniging Salerno’, 1 omslag, 1862 – 1918.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Leliman, J.H., De arbeiderswoning: ontwerp van 48 zoodanige wooningen, gebouwd voor de vereeniging "Salerno" te Amsterdam (Amsterdam 1866).