Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Caritas"

Naam Vereeniging "Caritas"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1863 (eerste vermelding)
Einddatum 1863 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kostelooze verpleging van behoeftige zieken in hunne woningen (Goossens)

Activiteit

het verzorgen van arme zieken in hun eigen woning

Koninklijk Besluit 1 mei 1863 nr. 57
Staatscourant

21-05-1863

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2554
Opmerkingen

ad levensbeschouwinjg:

de schrijfwijze (Caritas i.p.v.Charitas) duidt op een rooms-katholieke achtergrond