Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christen-Geheelonthouders Bond

Naam Christen-Geheelonthouders Bond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1862 (oprichting)
Einddatum 24 juni 1883 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

geheel-onthouding van sterke drank te propageren

Activiteit

het propageren van de geheel-onthouding van sterke drank

Heeft als afdeling(en)

de Jongedochtersvereeniging en de kindervereniging "Hoop der toekomst''.

Afdeling van

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging sinds juni 1883.

Voortgezet als

Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging, afdeeling Koning Willemshuis te Amsterdam.

Oprichters

Ds. Carel Steven Adama van Scheltema.

Vergaderplaats

Het verenigingsgebouw was dat van de (Wijk)vereeniging Koning Willemshuis.

Verantwoording gegevens

De stem der liefde Maandblad van de Nationale Christen Geheelonthouders-Vereeniging, 1e jrg. no 5 (1883) 35.

Opmerkingen

ad einddatum:

Op die dag werd besloten als Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging, afdeeling Koning Willemshuis te Amsterdam verder te gaan.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventiefLiteratuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Tussen Toen en Toekomst. Honderd jaar Nat. Christen geheel-onthouders Vereeniging (NCGOV) Nederlandse Vereniging het blauwe kruis. Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de NCGOV (Venray 1981).