Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwen-vereeniging, De -

Naam Vrouwen-vereeniging, De -
Plaats Breukelen
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen te ondersteunen.

Activiteit

'Behoeftige kraamvrouwen worden met levensmiddelen en ligging en dekking gesteund, ook worden kleederen en benoodigdheden voor de jonggeborenen gegeven. Deze ondersteuning duurt tien dagen en wordt alleen na een verblijf van een jaar in de gemeente verstrekt. De dames-bestuurderessen stellen een onderzoek naar de behoefte in.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 798.