Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israƫlitische Vrouwenvereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen

Naam Israƫlitische Vrouwenvereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 1854 (oprichting)
Einddatum 1854 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het ondersteunen van arme joodse kraamvrouwen.

Activiteit

Het steunen van joodse kraamvrouwen; 'deze vereniging verleende ook steun bij aanschaf van de huwelijksuitzet, het organiseren van Barmitswafeestjes e.d.'

Verantwoording gegevens

S.C. Derksen, Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel (Meppel 1988) 151.

 

Archief

Derksen vermeldt hierover: 'Een geweldige handicap bij het schrijven was dat alle archiefgegevens van de joodse gemeente te Meppel, inclusief de notulen, in de oorlog of kort daarna verloren zijn gegaan.'