Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Opvoeding van Halfweezen in het huisgezin

Naam Opvoeding van Halfweezen in het huisgezin
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen, Vrijmetselaars
Werkingsgebied Onbekend
Doelstelling

Het zonder onderscheid van godsdienst verzorgen van halfwezen in het huisgezin

Activiteit

Het uitbesteden van halfwezen mogelijk maken, bij voorkeur op het platteland of in kleine plaatsen.

Werkt samen met

het Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, opgericht in 1823 en gevestigd te Amsterdam.

Oprichters

'Uitgaande van de vrijmetselaars'

Eigen gebouw (adres)

'De vereeniging heeft 2 Doorgangshuizen, 1 te Soesterberg en 1 te Hasselt.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 656.

Opmerkingen

richtgroep: halfwezen.