Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Het Hoogeland", afdeling Utrecht

Naam Vereeniging "Het Hoogeland", afdeling Utrecht
Alternatieve namen
  • Vereenging tot christelijke verzorging van bedelaars en landloopers, afdeling Utrecht (of)
  • Christelijke Vereeniging tot stichting en instandhouding van landbouwkoloniĆ«n afdeling Utrecht (de latere naam )
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Dak- en thuislozen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zich het lot aan te trekken van "de broeders van den landweg", of
"zondeweg", zoals bedelaars, dronkaards en landloopers destijds wel aangeduid werden

Activiteit

op lokaal niveau de opneming voor ten hoogste 12 maanden van de zwervers, ex-gevangen en vrijgelatenen uit Veenhuizen in de hoeve "Het Hoogeland" te Beekbergen mogelijk maken om hen daar te doen voorbereiden op terugkeer in de maatschappij

Afdeling van

de landelijke Vereeniging "Het Hoogeland" of Vereenging tot christelijke verzorging van bedelaars en landloopers, opgericht in 1892 en gevestigd te Arnhem.

Verantwoording gegevens

ALgemeen:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 80-81.