Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot aanbouw en aankoop van Woningen voor minvermogenden der Nederduitsch Hervormde Gemeente

Naam Vereeniging tot aanbouw en aankoop van Woningen voor minvermogenden der Nederduitsch Hervormde Gemeente
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1866 (eerste vermelding)
Einddatum 1867 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ten einde te voorzien in de behoeften van minvermogenden der Ned. Hervormde Gemeente te Utrecht, woningen aan te koopen of op te bouwen en te verhuren. (Goossens)

Activiteit

het bouwen van woonruimte voor arme lidmaten van de Nederlands Hervormde Gemeente.

Koninklijk Besluit 16 mei 1866 nr. 90
Staatscourant

6 juni 1866

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2953
Verantwoording gegevens

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914. Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 300-301.

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

't Hart behandelt een affaire tussen het Utrechts gemeentebestuur en deze woningbouwvereniging in 1867.