Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Utrecht

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Utrecht
Opmerkingen over naam meestal afgekort tot Christelijk Hulpbetoon
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1843 (oprichting)
Einddatum 1948 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon opgericht in 1844 te Den Bosch.

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Utrecht aan J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 27;

de inventarissen van het departementsarchief in het Utrechts archief (eerste vermelding) en van het archiefbestand van de landelijke vereniging op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (laatste vermelding)

 

Archief

In het Utrechts Archief wordt onder toegangsnummer 802 bewaard: Verzameling losse aanwinsten, dossiernummer 1816: Notulen van de vergaderingen van het departement Utrecht van de protestantse vereniging Christelijk Hulpbetoon 1844-1853.

In het archief van de landelijke vereniging op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam bevinden zich:

Notulen van de vergaderingen van het bestuur van het departement Utrecht, 1888-1948;

Huishoudelijk reglement van het departement Utrecht, 1880.