Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Stuers", afdeling Leeuwarden

Naam Vereeniging "de Stuers", afdeling Leeuwarden
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

Door het verstrekken van kunstledematen, - oogen of andere toestellen - aan behoeftige verminkten, dezen het voorzien in eigen levensonderhoud mogelijk of gemakkelijker te maken.

Activiteit

De afdeling Leeuwarden bekostigde de instrumentmaker te Leeuwarden die kunstledematen vervaardigen voor behoeftige verminkten in de Friese regio.

Afdeling van

de Vereeniging "de Stuers" opgericht op 31 oktober 1892 en gevestigd te Den Haag.

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 378-380. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van de afdeling in de Gids van Blankenberg c.s.

Opmerkingen

ad publicatie van de vereniging:

te raadplegen in de bibliotheek van Tresoar.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de Nederlandsche Vereeniging "De Stuers" tot het Verstrekken van Kunstledematen en Andere Toestellen aan Behoeftige Verminkten en Gebrekkigen (z.p. 18XX-).