Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Tabitha-vereeniging der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente

Naam Tabitha-vereeniging der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1887 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Doelstelling

'Onderstand aan behoeftige kinderen, wier ouders een van beiden lid der gemeente moeten zijn.' (Blankenberg)

Activiteit

'De onderstand bestaat in het verstrekken van behoorlijke onderkleeren tot en met hun 15e jaar. Ook worden eenige benoodigdheden voor jonggeboren kinderen verstrekt, alsook aan kraamvrouwen eieren en een kleine geldelijke bijdrage. Alleen die ouders, die den leeftijd van 30 jaar hebben bereikt en twee kinderen hebben, komen in aanmerking. Als de kinderen boven de 8 jaren niet trouw de Zondagscholen bezoeken, wordt de bedeeling ingehouden.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 447.

Archief

In het Stadsarchief Amsterdam bevindt zich in het archief van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente (toegangsnummer 190) een stuk dat de Vrouwenkrans Tabitha betreft:

Making aan de vereniging ’Tabitha’ door J.H. Tiel. 1887 (inv. nr. 1016).