Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede

Naam Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 31 oktober 1817 (eerste vermelding)
Einddatum 1920 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen, Jongens, Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

1. Het zorgen voor werkverschaffing;

2. het geven van geldelijke voorschotten;

3. het verhuren van kleine arbeiderswoningen voor minder dan f. 30 per jaar.

Nadrukkelijk wilde men geen loze filantropie bevorderen, maar door het aankweken van arbeidzaamheid, zedelijkheid en beschaving de armoede uitbannen.

Activiteit

'De stad zou in wijken worden verdeeld, waarbij iedere medewerker over de behoeftige personen of huisgezinnen verslag aan de hoofddirectie zou uitbrengen.

De hoofddirectie bepaalde vervolgens aan wie hoeveel hulp zou worden gegeven.

De hoofddirectie gaf aan de armbesturen door wie en waar ze gingen helpen.

Er werden magazijnen van aardappelen en grutterswaren, van turf, van oude en nieuwe kledingstukken opgericht. Tevens is er een voorraad van stromatrassen. In deze magazijnen konden velen te werk worden gesteld.

Aan iedere medewerker zouden een of meer behoeftige personen worden opgedragen. (...) Het adagium was: de medewerker stimuleert de mensen tot arbeid, maar helpt met werk, kleding en levensmiddelen wanneer de ingezetene een bewijs kan tonen dat hij hulp nodig heeft. De mensen kunnen zonodig in de magazijnen van de Maatschappij werken, jongens kunnen een vak leren, meisjes kunnen leren naaien en breien.' (Meijer, 242-243)

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van het Departement Leiden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Oprichters

Het departement Leiden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Beschermheren -of vrouwen

H.M. de koningin-moeder

Bestuursleden

Het eerste bestuur bestond uit de heren: J.A. Pluygers, voorzitter, A.Harteveld, thesaurier, en D. du Mortier, secretaris.

Verantwoording gegevens

H. Meijer, Het vuil, de stad en de dokter (diss. Leiden 2005) 242-243.

 

Opmerkingen

De oproep van de secretaris van het departement Leiden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 'Aan de ingezetenen der stad Leyden' was gedateerd 31 oktober 1817.

Archief

Het archief van de Leidsche Maatschappij van weldadigheid tot voorkoming van verval tot armoede, 1818-1920, wordt onder toegangsnummer 52 bewaard in het Regionaal Archief Leiden (RAL); 7 m. (Nog niet op de website van het RAL te raadplegen)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Westerbaan, P., Het honderdjarig bestaan van de Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede: haar wording en werking (Leiden 1917).