Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik, Afdeeling Vlaardingen van den -

Naam Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik, Afdeeling Vlaardingen van den -
Plaats Vlaardingen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1979 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden (Staatscourant 1899)

Activiteit

het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

Afdeling van

de landelijke vereniging "Volksbond" Vereeniging tegen Drankmisbruik, opgericht in 1875 als Multapatior's Bond en gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 23 februari 1899 nr. 30
Staatscourant

10 maart 1899

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

ad Konink Besluit van 1895:

Register van de Staatscourant van 1895.

ad oprichtingsdatum, Koninklijk Besluit van 1899 en doelstelling:

ontleend aan de Staatscourant van 10 maart 1899;

ad activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

Archief

Het archief van de Afdeeling Vlaardingen van den Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik 1892-1979 wordt onder toegangsnummer 165 bewaard in het Stadsarchief Vlaardingen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Vlaardingen
Naam collectie Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond tegen Drankmisbruik, afdeling Vlaardingen
Beheersnummer 165
Toegang inventaris
Omvang 0,48
Statuten nee

statuten en reglementen 1965-1975.

Reglementen nee
Ledenlijsten ja

ledenboek 1899-1904;

ledenlijsten 1954 1978.

Notulen ja

notulen van de ledenvergaderingen, N.B. 1894 juli 5, 1907 – 1974;

notulen van de bestuursvergaderingen  N.B. 1892 - 1913 en 1940 – 1974.

Jaarverslagen ja

jaarverslagen 1892 - 1906 en 1958 – 1977.

Audio-visuele elementen nee
Correspondentie ja

ingekomen stukken,  N.B. 1902 - 1935 en 1962 - 1979.

Financiƫle stukken ja

contributieboek 1929-1977;

kasrekening en kasboeken  1899 – 1940.

Overige stukken nee