Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Lebinjan Beth Zekenim te Groningen

Naam Lebinjan Beth Zekenim te Groningen
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1852 (oprichting)
Einddatum 1943 (opheffing)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Ouderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om geld in te zamelen voor de bouw van een oudeliedengesticht

Activiteit

Het inzamelen van geld voor de bouw, later de instandhouding, van een oudeliedengesticht te Groningen

Oprichters

dr. L. Ali Cohen

Eigen gebouw (adres)

Pas in december 1899 verrees het beoogde tehuis, Beth Zekeniem ('Ouden-huis') genaamd, aan de Schoolholm te Groningen.

Verantwoording gegevens

S. van der Poel, Joodse stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1796-1945 (Assen 2004) 34. Ook uitgegeven als deel 11 in de serie Bouwstoffen voor de geschiedenis der Joden in Nederland, door de mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting.

Aan de archiefbeschrijving ontleende gegevens.

Archief

Het archief van de vereniging "Lebinjan Beth Zekenim" te Groningen 1886 - 1940 wordt onder toegangsnummer 421 bewaard in de Groninger Archieven (0,10 m; plaatsingslijst)

Uit de 19e eeuw dateert een deel van de inhoud van de volgende dossiers:
Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, 1888 - 1934;

Staatboek van het kapitaal, 1886 - 1934;

Register van jaarlijkse ontvangsten en uitgaven, 1886 - 1927;

Register van verpleegden in het Gesticht voor Israëlitische oude mannen en vrouwen te Groningen, 1899 dec. 1 - 1910 aug. 22.