Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedochters-vereeniging: Martha

Naam Jongedochters-vereeniging: Martha
Alternatieve namen
  • Christelijke Jongedochtersvereeniging "Martha" ( (Lijst 1913))
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Werkzaam voor de Weesinrichting Neerbosch en het Weeshuis Bethel te Dordrecht'.

Activiteit

'Werkzaam voor de Weesinrichting Neerbosch en het Weeshuis Bethel te Dordrecht'. In het jaarboekje van 1895 was hieraan toegevoegd: 'en voor de Armen'.

Heeft als afdeling(en)

de Meisjes-vereeniging:Tabitha, opgericht in 1890 en gevestigd te Schiedam.

Bestuursleden

in 18890: D. van der Most, presidente, P. Fiegee, secretaresse en K. van der Hoeven, penningmeesteresse;

in 1895: J. Schot, presidente, A.M. Vijgeboom, secretaresse en K. van der Hoeven, penningmeesteresse.

Verantwoording gegevens

Jaarboekje van de stad en het kanton Schiedam, uitgegeven te Schiedam, over de jaren 1847, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890 en 1895.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Schiedam circa 1913 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Schiedam, die aan den armenraad deelnemen’; in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.