Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap van Barmhartigheid

Naam Genootschap van Barmhartigheid
Plaats Zierikzee
Provincie Zeeland
Parochie

de parochie van de H. Willibrordus

Begindatum 25 maart 1881 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'de lijken van minvermogenden naar de Kerk ter beaarding en naar het Kerkhof te dragen'

Activiteit

het vervoeren van de doden naar kerk en begraafplaats

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 695.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren  1899-1900 (Alkmaar 1899) 528.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 932.

Opmerkingen

oprichting:

met bisschoppelijke goedkeuring

leden:

het genootschap telt 18 werkende leden

richtgroep:

nabestaanden en doden