Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Spijsbedeeling

Naam Vereeniging tot Spijsbedeeling
Plaats Goes
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verstrekken van levensmiddelen aan herstellende zieken in behoeftige omstandigheden.

Activiteit

'Aan herstellende zieken, die in behoeftige omstandigheden verkeeren, worden levensmiddelen verstrekt; zij moeten voorzien zijn van een onderteekende verklaring door een erkend geneeskundige. De spijzen worden afgehaald aan de huizen van de leden der vereeniging. Zoo de geneesheer dit noodig acht, verstrekt de vereeniging hun ook wijn, eieren en melk.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 763.