Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedochters-vereeniging: Onze hulp is in den naam des Heeren.

Naam Jongedochters-vereeniging: Onze hulp is in den naam des Heeren.
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1887 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'kleederen ten behoeve der armen' te maken

Activiteit

het maken van 'kleederen ten behoeve van armen'

Werkt samen met

Vrouwen-vereeniging "Die zich des armen ontfermt, leent den Heer".

Vergaderplaats

de consistoriekamer der Gereformeerde Kerk A (Gedempte Oude Gracht)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 449.

Opmerkingen

de vereniging telt 19 leden (Blankenberg)