Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christeljke Jongedochters-Vereeniging "Maria"

Naam Christeljke Jongedochters-Vereeniging "Maria"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1879 (eerste vermelding)
Einddatum 1879 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel der Vereeniging is: de uitbreiding van het Godsrijk, zoowel in eigen kring als onder anderen; zij tracht dit doel te bereiken door gemeenschappelijk onderzoek van Gods woord, terwijl zij tevens onder het bespreken van Gods woord kleedingstukken vervaardigen voor minvermogende Zondagscholieren (...)  en verder zulke werkzaamheden, die niet met het beginsel der Vereeniging in strijd zijn.'

Activiteit

op filantropisch gebied: 'onder het bespreken van Gods woord kleedingstukken vervaardigen voor minvermogende Zondagscholieren'

Bestuursleden

Bestuurderessen zijn: J.E. Doterem, pres., A. van de Weg, secr., A. Tanij, penn., M. Freen, vice-pres. en G. Roos, vice-penn.

Verantwoording gegevens

Adresboek van Dordrecht 1879.

Opmerkingen

Het aantal leden in 1879 is 46.