Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Dorcas

Naam Vereeniging Dorcas
Plaats Koog aan de Zaan
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1855 (oprichting)
Einddatum 1957 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

[kleding voor armen te vervaardigen en/of naaiwerk aan arme vrouwen te verschaffen]

Activiteit

[het vervaardigen van kleding voor armen en/of het verschaffen van naaiwerk aan arme vrouwen]

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 450.

ad oprichtingsdatum en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefinventaris.

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad doelstelling en activiteit:

Ook zonder de nadere inlichtingen hebben Blankenberg e.a. deze vereniging ondergebracht in de categorie 'Instellingen welker hoofddoel is het uitdeelen van Kleedingstukken aan behoeftigen (...)'.

Archief

Het archief van de 'Vereeniging Dorcas' 1888 – 1957 wordt onder toegangsnummer PA-70 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad (0,16 m.; inventaris; openbaar)

Uit de 19e eeuw zijn een deel van de 'Lijsten van bedeelden en daarbij verkregen zaken, 1888-1948' bewaard gebleven.