Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting van kinderbewaarplaatsen

Naam Vereeniging tot oprichting van kinderbewaarplaatsen
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1882 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het inrichten van kinderbewaarplaatsen in verschillende wijken van 's-Gravenhage (Goossens)

Activiteit

Het besturen van twee bewaarplaatsen door een directrice onder leiding van twee bestuurderessen. De lokalen werden gehuurd in de Riemerstraat 113 en op de Hooftskade 2. Daar werden kinderen tussen vier weken en vier jaar van vrouwen van alle gezindten 'bewaard' en schoolgaande kinderen buiten schooltijd opgevangen, 's middags van warm voedsel en 'ten 5 ure' van boterhammen met melk voorzien. Alles op voorwaarde dat de moeder zich keurig gedroeg en werkte om in het onderhoud te voorzien. (Falkenburg)

'(...) in die lokalen kunnen gehuwde vrouwen van alle gezindten haare kinderen brengen van des morgens 7 tot 's avonds 8 1/2 uur (...) tegen betaling van 10 cent per dag. (...) Voor de toelating wordt een ernstig onderzoek naar de moeders gedaan en geconstateerd dat zij werkelijk genoodzaakt zijn buitenshuis te arbeiden voor de kost.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 5 januari 1883 nr. 17
Staatscourant

14 februari 1883

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1402
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 388-390. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 790-1.

Opmerkingen

ad leden:

De vereniging bestaat uit contribuerende en werkende leden, uit wier midden het hoofdbestuur wordt gekozen

ad activiteit en financiën

Werkende leden bezoeken op gezette tijden de kinderbewaarplaatsen. Een medicus bezoekt deze twee maal per week kosteloos. De moeders betalen f. 0,10 per dag, de kinderen kosten gemiddeld f. 0,20 per dag. De directrice kost f. 225 per jaar (naast vrije woning, bewassing, voeding, vrij vuur en licht). Tabel bij Falkenburg van aantallen kinderen, uitgaven en inkomsten.

ad naam en leden:

Goossens spreekt van Dames-Vereeniging, Falkenburg van Vereeniging. Er is van uitgegaan dat zij dezelfde vereniging bedoelen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Vereeniging tot oprichting van kinderbewaarplaatsen te 's-Gravenhage (1886).