Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Pieuze vereeniging Talmud Thora

Naam Pieuze vereeniging Talmud Thora
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Plaats Groningen
Provincie Gelderland
Begindatum 1786 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Joden, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bekostigen van onderwijs aan kinderen van arme ouders, het kosteloos verschaffen van een grafsteen aan armen en het waken bij het graf van de gestorvene

Activiteit

het bekostigen van onderwijs aan kinderen van arme ouders, het kosteloos verschaffen van een grafsteen aan armen en het waken bij het graf van de gestorvene

Verantwoording gegevens

E. Schut, De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689–1796 (Assen 1995, diss. Rug) 118.

 

Opmerkingen

richtgroep: ook,

stervenden en doden

ad laatste vermelding:

Niet aan geven; het de enige bron is Schut, die vermeldt dat deze in de 18e eeuw opgerichte vereniging ook in de 19e eeuw heeft bestaan.