Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid

Naam Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Begindatum 2 november 1829 (oprichting)
Einddatum 1987 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen en derzelven pasgeboren kinderen van ondersteuning voorzien

Activiteit

De leden bezochten vergezeld door 'buurtmoeders' de hun toegewezen wijken en verschaften pakketten Luyermandsgoed en een hemd en laken en bovendien f. 1,50 aan behoeftige kraamvrouwen, die van goed gedrag, getrouwd en tenminste een kind in leven hadden en wier man tenminste 4 jaar in de gemeente Hoorn woonde.

Bij het overlijden van de baby werd een gulden gegeven.

Halverwege de 19e eeuw werden aan de pakketten ook spijsbriefjes toegevoegd, waarop gort, zeep, stroop, room, koffie en een ton lange turf kon worden verkregen.

 

'Er wordt een onderzoek ingesteld naar de behoeften, alvorens hulp wordt verleend.' (Blankenberg)

Oprichters

Initiatiefnemer was J.C. van de Blocquerry, burgemeester van Hoorn.

Oprichtsters waren de dames Crommelin, Van Marken geb. De Vicq, Huijdecoper, Berckhout, Pan Rutgers, Van Akerlaken, Kops, Van Goens en Faber.

Beschermheren -of vrouwen

Koningin Wilhelmina van Pruisen, gedurende de 19e eeuw overgenomen door de koninginnen Sophie, Emma en Wilhelmina.

Bestuursleden

Bestuursleden in 1850: de dames Carbasius, Bast Pan, Nijssen, Overbeek en Berkhout.

Vergaderplaats

Het Zeekantoor (later de bibliotheek); eind 19e eeuw werd vergaderd in de kleine trouwzaal van het stadhuis.

Verantwoording gegevens

Moederlijke Weldadigheid (Hoorn 1987). Uitgave van het Westfries Museum met medewerking van het bestuur van de Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid te Hoorn; de laatste vermelding is ontleend aan het publicatiejaar van deze uitgave.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 796.

J.M.M. Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw (diss. Amsterdam 1991) 199.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

officieel neutraal, maar na vertrek van het enige katholieke lid (Faber) uitsluitend door protestantse dames bestuurd. (Leenders)

 

31 maart 1830 door Willem I officieel goedgekeurd.

Archief

Het archief van de Vereeniging "Moederlijke Weldadigheid" Hoorn wordt onder toegangsnummer 570 bewaard in het Westfries archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Westfries Archief
Naam collectie Vereniging "Moederlijke Weldadigheid" Hoorn
Beheersnummer 0520
Toegang geen toegang
Statuten nee
Reglementen nee
Ledenlijsten nee
Notulen ja

1829-1949

Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van verzonden brieven, 1829-1893.

Financiële stukken ja

Kasboeken, 1845-1946;

Spaarbankboekjes, 1871-1961;

Stukken betreffend de subsidiëring door het Koninklijk Huis, 1838-1930;

Stukken betreffende verkregen legaten.

Overige stukken ja

Overzichten van de wijkindeling voor de directrices, 1836;

Registers bevattende overzichten van verstrekte kleding en levensmiddelen, 1829-1953.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Smit, Nina, De Buurtmoeders. Hoorns oudste maatschappelijk werksters (Hoorn 1982).
  • Havermans-Dikstaal, Marianne, De Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid te Hoorn: opgericht in 1829 (Hoorn 1987).