Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bikkoer Goulliem Kabraniem (Bezoek aan zieken)

Naam Bikkoer Goulliem Kabraniem (Bezoek aan zieken)
Opmerkingen over naam n.b. de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum
Einddatum
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulp te bieden bij ziekte en overlijden van geloofsgenoten

Activiteit

het bieden van hulp bij ziekte en overlijden van geloofsgenoten

Verantwoording gegevens

S. van der Poel, Joodse stadjers De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1796-1945 (Assen 2004) 34. Ook verschenen als deel 11 in de serie Bouwstoffen van de geschiedenis der Joden in Nederland, een uitgave van de mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting.

Opmerkingen

ad begin- en einddatum:

Van der Poel noemt o.m. deze vereniging als één uit een reeks liefdadige chewres (verenigingen) die de Groningse joden in de 19e eeuw in staat stelden hun religieuze plicht om goede daden te verrichten te vervullen, zonder nadere aanduiding van oprichtingsdatum of opheffing.