Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap "Melpomene en Thalia"

Naam Genootschap "Melpomene en Thalia"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het houden van tooneelvoorstellingen en het beoefenen der welsprekendheid, zoomede het ondersteunen van behoeftige weduwen en weezen.'

Activiteit

het steunen van behoeftigen weduwen en weezen. 'De vereniging 'hielp reeds 16 weduwen aan eene nering'.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 658, 659.