Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap "Tob laleget el bet ebel" (Het is goed te gaan in het huis des treurenden)

Naam Gebroederschap "Tob laleget el bet ebel" (Het is goed te gaan in het huis des treurenden)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1748 (oprichting)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

1. 'Het doen van gebeden voor afgestorvenen, en de zorg dat gedurende de zeven treurdagen de gebeden naar de voorschriften der isr. wet ten sterfhuize worden verrigt'. (....) (Calisch)

Activiteit

1. 'Het doen van gebeden voor afgestorvenen, en de zorg dat gedurende de zeven treurdagen de gebeden naar de voorschriften der isr. wet ten sterfhuize worden verrigt.

2. het op elke zaterdag houden van een godsdienstige voordracht in de landstaal;
3. het uitreiken van f. 5 onderstand aan behoeftigen tijdens de treurdagen
4. het houden, eens per jaar, voor het Wekenfeest, van een loting onder de leden, die hun het regt geeft op bedeling van vlees aan behoeftigen.' (Calisch)

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit zeven leden, in 1851: D.L. Cardozo jr., A. Vas Dias, J. Zecharia Baruch, J.de Leon, J. Namias Torres, S.v.J.Oëb Brandon en M. Senior Coronel. (Calisch)

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 468.

J.M. Hillesum, ‘Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18de eeuw.’ in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902)

Opmerkingen

algemeen, levensbeschouwing en laatste vermelding:

Hillesums mededelingen over de Portugees-joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren daarvan in de 17de en 18de eeuw; alleen de ten tijde van de publicatie van zijn artikel nog bestaande verenigingen zijn in deze database opgenomen (in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum uit 1902).

De door Calisch afzonderlijk behandelde joodse broederschappen die zich met het begraven van geloofsgenoten bezighieden en die alle in de database zijn opgenomen, onderscheidden zich volgens hem van die broederschappen die eigenlijk 'als begrafenisbussen of fondsen kunnen worden aangemerkt' en die hij dan ook buiten beschouwing heeft gelaten.

 

ad begindatum:

Deze is vermeldt bij Hillesum, wiens bron hiervoor was: Franco Mendes, David, Memorias do estabelecimento e progresso dos Judeos Portuguezos e Espanhoes nesta famosa cidade de Amsterdam. Handschrift van het jaar 5529 = 1769. Dit handschrift bevindt zich in het archief van de Portugees Israëlitische Gemeente.

ad richtgroep:

stervenden en doden

inkomsten:

contributie der leden van f. 1,50 per jaar (er zijn meer dan 300 leden), offergelden en enig fondsbezit. (Calisch)