Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Groningen

Naam Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Groningen
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1869 (oprichting)
Einddatum 1915 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Bevordering van goede zeden, deugd en beschaving onder Israëlieten in Nederland, alles overeenkomsig den Israëlietischen godsdient; alsmede verspreiding van nuttige kundigheden, voornamelijk onder de mingeoefenden.' (Calisch)

 

Activiteit

'Armlastige scholieren en studenten financieel steunen, 'nuttige boekwerken' verspreiden en de maatschappelijke verhoudingen tussen de joden in Nederland bestuderen en verbeteren.' (Pach)

Afdeling van

de landelijke Maatschappij tot Nut der Israelieten, opgericht in 1849 en gevestigd te Amsterdam

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en relaties:

N.S. Calisch, N.S., Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 132-134. (Uit echte bronnen bijeengebracht door NSC)

ad activiteit:

Hilde Pach, 'Nette kleren voor school en gedraag je correct', in Nieuw Israëlietiesch Weekblad, 21 januari 2000.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de Gids voor weldadigheid (Groningen 1915) 16. (uitgegeven door de Armenraad te Groningen)

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Hoorn, I. van, Gedenkschrift van het vijftigjarig bestaan der afdeeling Groningen van de maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland: 1869-1919 (Groningen 1919).