Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israëlietische Weldadigheidsvereeniging "Aboda.h Hakkodesh"

Naam Israëlietische Weldadigheidsvereeniging "Aboda.h Hakkodesh"
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Alternatieve namen
  • Israëlische Weldadigheidsvereeniging "Abodath Hakkodesh" (Blankenberg)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum mei 1885 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'huisgezinnen, die door ziekte of door achteruitgang hunner zaken in hulpbehoevenden toestand zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen' (Jaarboekjes/Blankenberg)

Activiteit

het ondersteunen van 'huisgezinnen, die door ziekte of door achteruitgang hunner zaken in hulpbehoevenden toestand zijn geraakt'

Bestuursleden

In 1891:

M.L. Kattenburg, voorz. , J.S. Cauveren, onder-voorz., D.L. Staal, secr.-penningm., L. Zwartser, L.J. van Os en J.S. Frank.

In het jaarboekje voor 1904 worden vermeld: D.L. Staal als voorz.-secr. , geen penningm. en L. Zwartser als gewoon bestuurslid.

Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum, laatste vermelding, doelstelling, activiteit en bestuursleden:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1891 (Haarlem 1891) 193 en voor 1904 (Haarlem 1904) 423.

oprichtingsdatum en doelstelling:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 399.

Opmerkingen

leden:

'Zij [de vereniging] telt 78 leden en 12 donateurs. De eerste betalen eene contributie van f. 1,56 's jaars, de tweede f. 3 - of meer.' (beide Jaarboekjes)