Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging 'Het Nederduitsch Hervormd Diaconessenhuis te Rotterdam'

Naam Vereeniging 'Het Nederduitsch Hervormd Diaconessenhuis te Rotterdam'
Opmerkingen over naam Na een opmerking van de kerkeraad van de Hervormde gemeente te Rotterdam dat er geen formele banden waren, werd de vereniging kortweg Diaconessenhuis Rotterdam genoemd.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 17 februari 1892 (oprichting)
Einddatum 1983 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verplegen van zieken van alle gezindten "in de geest van en in gehoorzaamheid aan het Evangelie van onze Heiland" (Van Lieburg, Coolsingelziekenhuis)

Activiteit

Het oprichten en instandhouden van een "Protestantsch Christelijke Ziekenverpleging" die voor zieken van alle gezindten open staat. (Van Lieburg, Coolsingelziekenhuis)

'Een polikliniek is aan het gesticht verbonden. Ook worden zusters uitgezonden tot verpleging van minvermogenden.' (Blankenberg)

Aangesloten bij

de Kaiserwerther Bund.

'Pas in september 1897 vroeg het bestuur om informatie bij de "Kaiserwerther Bund"; twee jaar later werd tot aansluiting besloten, maar pas in 1901 werd dit verzoek gehonoreerd.' (www.engelfriet.net/Alie/Hans/diaconessen.htm)

Oprichters

initiator: Johannes Riemens, predikant Nederlands-Hervormde Gemeente; oprichters: Riemens en de dames Elisabeth en Maria Johanna van Dam.

Eigen gebouw (adres)

Met het geld van de dames Van Dam werd in 1893 een villa, pand Westersingel nr. 3, gekocht en ingericht als moederhuis en ziekenhuis, o.l.v. een Haagse diakones. In 1904 werd een nieuw ziekenhuis geopend.

Verantwoording gegevens

M.J. van Lieburg, 'Met het beste wat men heeft en kent' De geschiedenis van het Diakonessenhuis Utrecht (Kampen 2000) 39.

M.J. van Lieburg, Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900) (Amsterdam 1986) 75-78.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 741.

'Het ontstaan van het Diaconessenhuis waar Aline ooit geboren is', www.engelfriet.net/Alie/Hans/diaconessen.htm (geraadpleegd op 10 augustus 2010).

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

Archief

Het archief van de Vereeniging Nederlands Hervormd Diaconessenhuis, ca. 1892-1983 wordt onder toegangsnummer 1030 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam (5.18 meter, beperkt openbaar; inventaris is nog niet op de website van het gemeentearchief te raadplegen)

Ook bevindt zich documentatie m.b.t. het Diaconessenhuis te Rotterdam in de collectie nr. 367: 'Bond der Nederlandse diakonessenhuizen en diakonessenhuis Rotterdam' (1893-1964) van het Historisch documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme van de VU.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Kate, B. ten, Nederduitsch Hervormd Diakonessenhuis te Rotterdam, 1893 -28 september - 1918: gedenkschrift opgedragen aan het bestuur en de zusters van het huis (z.p. 1918).