Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Kindervoeding

Naam Vereeniging voor Kindervoeding
Plaats Vlissingen
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1927 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan behoeftige schoolkinderen warme spijs te verstrekken

Activiteit

'Aan behoeftige kinderen der openbare en bijzondere lagere scholen wordt gedurende de maanden Januari, Februari en Maart, des Maandags, Woensdags en Vrijdags warme spijs verstrekt in het gymnastiek-lokaal van een der scholen. De hoofden van genoemde scholen geven te kennen welke kinderen voor deze voeding in aanmerking behooren te komen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 492.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Archief

In het archief van het Gemeentebestuur Vlissingen 1937-1970 bevindt zich een dossier met archiefmateriaal over het 'Gebruik lokaliteiten voor de kindervoeding 1942 -'.

Twee dossiers met archiefmateriaal expliciet over de Vereniging Kindervoeding 1915-1927 bevinden zich in het archief van het Gemeentebestuur Vlissingen over de periode 1906-1936.