Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israƫlitische Vereeniging "Gamieloth Gasodiem" (uitoefening van weldadigheid)

Naam Israƫlitische Vereeniging "Gamieloth Gasodiem" (uitoefening van weldadigheid)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Heerenveen
Provincie Friesland
Begindatum 1888 (eerste vermelding)
Einddatum 1888 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan hare leden bij ziekte en overlijden bijstand te verleenen (Goossens)

Activiteit

geloofsgenoten in geval van ziekte en overlijden bijstaan

Koninklijk Besluit 24 augustus 1888 nr. 59
Staatscourant

18 november 1888

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1711
Opmerkingen

ad richtgroep:

stervenden, doden.