Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Abie Jethomim

Naam Vereeniging Abie Jethomim
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd. De vereniging kreeg meestal de Nederlandse naam: 'opvoeding der weezen'
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1877 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging (...) heeft ten doel hulpbehoevende Israëlitische weezen in het Centraal Israelitisch Weeshuis te doen verplegen.' (Blankenberg)

Activiteit

opneming mogelijk maken van Haarlemse joodse wezen in het Centraal Israëlitisch Weeshuis te Utrecht alwaar 'behoeftige minvermogende ouder-, vader- of moederlooze jongens of meisjes, behoorende tot een der beide Israëlitische kerkgenootschappen [worden] verpleegd en opgevoed' (Blankenberg)

Werkt samen met

de vereniging Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland, opgericht te Utrecht in 1867.

Bestuursleden

in 1891:

S.I. de Vries, voorzitter; A.J. Cats, secretaris; S.J. Joles, penningmeester; G. Konijn en N. Weill.

Verantwoording gegevens

ad (bestuurs)leden en laatste vermelding:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1891 (Haarlem 1891) 193/4.

overige gegevens:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 658.

In deze Gids wordt de vereniging ook vermeld bij de bedelende armenzorginstellingen (p. 399) met de vermelding 'Gevraagde inlichtingen niet ontvangen'.

 

Opmerkingen

ad richtgroep: ook halfwezen.

leden:

'Zij [de vereniging] telt 35 leden, die eene jaarlijksche contributie van f. 3,12 betalen'.