Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente Het Bildt

Naam Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente Het Bildt
Alternatieve namen
  • "De Bildtsche Vereeniging" (vanaf 1893)
Plaats Sint Annaparochie
Provincie Friesland
Begindatum 21 juni 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1897 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Werkgevers (algemeen)
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

werkloosheid en werkstakingen te voorkomen en het verstrekken van een vergoeding aan werkgevers van stakenden.

Activiteit

De leden van de vereniging wilden dit doel bereiken door werkverschaffing en het heffen van een omslag over de leden.

Nog in de loop van 1890 werd door de vereniging een commissie voor werkverschaffing ingesteld.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente het Bildt, later De Bildtsche Vereeniging 1890-1897 wordt onder toegangsnummer 153-11 bewaard in Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

In het archief van Johannes Kuiken dat onder nummer 318-23 wordt bewaard in Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum, bevinden zich:

'Statuten en bijlagen van de "Bildtsche Vereeniging", (Vereeniging tot voorkoming van Werkstaking in de gemeente Het Bildt), 1893'.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum
Naam collectie Vereniging van landeigenaars en landgebruikers in Het Bildt/De Bildtsche Vereeninging
Beheersnummer 153-11
Toegang inventaris
Reglementen ja

Archief van de vereniging

Ontwerp-reglementen; met aantekeningen houdende voorstellen tot wijziging [1890], 1892, [1893]; met koninklijke besluiten waarbij het reglement en de latere wijzigingen worden goedgekeurd, 1893.

Ledenlijsten ja

Archief van de vereniging

Staten en lijsten van aanwezige leden op vergaderingen; enkele met aantallen uitgebrachte stemmen, 1891-1897 en ongedateerd;

Lijst van leden, [1893];

Staten van leden met vermelding van woonplaats, oppervlakte der landerijen en het aantal stemmen, [1891-1892].

 

Archief van de commissie voor werkverschaffing (1890-1893)

Lijsten van werkgevers, wier werklieden in aanmerking komen voor de werkverschaffing [1892]; met exemplaar van een gedrukte circulaire aan de werkgevers, houdende voorwaarden voor de werkverschaffing.

Jaarverslagen ja

Archief van de vereniging

jaarverslagen, 1890/91-1896/97.

Correspondentie ja

Archief van de vereniging

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1890-1897;

Register van uitgaande brieven, 1890-1897.

Financiƫle stukken ja

Archief van de vereniging

Kasboek van uitgaven, gedaan ten behoeve van Schoterlandse arbeiders, ongedateerd;

Archief van de commissie voor werkverschaffing (1890-1893);

Rekeningen, 1890/91-1892/93;

Kasboeken, 1890-1893.

Overige stukken ja

Exemplaren van circulaires aan leden en niet-leden in Het Bildt, 1890-1894.

 

Opmerkingen algemeen

Opgemerkt dient te worden 'dat tussen de ingekomen stukken van de vereniging (...) ook stukken kunnen zitten die bij de commissie zijn ingekomen. Dit komt omdat het bij een aantal stukken moeilijk was na te gaan, of ze bij de vereniging of bij de commissie waren ingekomen'. (inleiding inventaris)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Sannes, H., 'De Arbeidsbeweging op het Bildt', in: Geschiedenis van Het Bildt III (Franeker 1956) 369-403.
  • Reglement voor de Bildtsche vereeniging (Leeuwarden 1860).