Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedochters-vereeniging Dorcas

Naam Jongedochters-vereeniging Dorcas
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

[kleding voor armen te vervaardigen]

Activiteit

'Uitdeelingen aan behoeftigen in kleedingstukken hebben plaats, men ondersteunt geen Katholieken en Israëlieten. Ook heeft eenmaal per jaar een uitdeeling in levensmiddelen plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 438.