Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Haarlem en omstreken van den -

Naam Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Haarlem en omstreken van den -
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1881 (eerste vermelding)
Einddatum 1910 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden

Activiteit

het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

Afdeling van

de landelijke "Volksbond", Vereeniging tegen drankmisbruik, opgericht onder de naam Multapatior's Bond in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

in 1891:

A. van der Voort Az., voorz., A.C. de Cock, penningm., mr. A.J. van Thiel, secret, C.J.M. de Wilde en W.D. Nolting.

Koninklijk Besluit 9 februari 1881 nr. 19
Staatscourant

9 maart 1891; 6 september 1881; 25 oktober 1888.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1598
Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

ad (bestuurs)leden:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1891 1e jng. (Haarlem 1891).

ad laatste vermelding:

ontleend aan ondergenoemde publicatie van de afdeling Haarlem.

Opmerkingen

leden:

De afdeling Haarlem telde in 1891 ruim 330 leden (in 1904 was was teruggelopen tot ongeveer 280).Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Niet drinken. Aan Neerlands jeugd (Haarlem circa 1910).