Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging 'Ngesras Jesaumiem' ('Hulp voor wezen')

Naam Vereeniging 'Ngesras Jesaumiem' ('Hulp voor wezen')
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd; zo komt ook 'Ezrath Jethomiem' voor.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1833 (oprichting)
Einddatum 1966 (opheffing)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

door het oprichten van een joods weeshuis te voorkomen dat joodse weeskinderen opgezonden moesten worden naar de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid

Activiteit

het stichten en in stand houden van het Israelitisch Weeshuis

Oprichters

initiatiefnemer: opperrabbijn E.J. Löwenstam

Eigen gebouw (adres)

Het Weeshuis was achtereensvolgens gevestigd in de Kwakernaat (1848-1851), op den Oppert (1851-1897) en op de Mathenesserlaan 208 (1898-1942), alle te Rotterdam.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn aan de archiefbeschrijving ontleend.

Opmerkingen

De aanleiding voor de oprichting van deze vereniging was het sinds 1827 bestaande Koninklijke Besluit dat wezen, die uit de weldadigheidsfondsen werden onderhouden, in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid moesten worden verpleegd. Dit betekende voor joodse kinderen verbanning naar een voor hen geheel vreemd milieu.

ad activiteit:

De weesinrichting heeft tot een eeuw later nooit meer dan achtentwintig kinderen tegelijkertijd gehad.

ad einddatum:

De 'dramatische ontruiming van het weeshuis op 26 februari 1943 betekende het feitelijke einde van deze inrichting. Na de oorlog heeft het college van bestuur, onder voorzitterschap van notaris S.S. Wijsenbeek, weliswaar nog twintig jaar gezorgd voor het beheer van de gerestitueerde gelden en goederen, maar wezen zijn er niet meer verpleegd. Met ingang van 27 februari 1966 legde het bestuur haar taak neer.' (inleiding inventaris)

ad publicatie van de vereniging:

te raadplegen in de bibliotheek van het Gemeentearchief.

Archief

Het archief van 'de Regenten van het Israëlitisch Weeshuis maakt deel uit van de het archief van de Nederlands-Israelitische Gemeente (NIG) (Rotterdam), dat onder toegangsnummer 29 wordt bewaard in het Gemeentearchief aldaar.

 

'In het Gedenkboek uit 1933 (...) is er sprake van dat het oudste gedeelte van het archief tot 1848 is verloren gegaan. Uit de schamele resten archief van de periode erna blijkt dat het bij dat aanvankelijk verlies niet gebleven is.' (inleiding inventaris)

Het bevat nu nog één 19e eeuws dossier:

Akte van overdracht van twee percelen bouwterrein aan de Mathenesserlaan, door J.J. Vink, I. van Prooye en K. Bus aan regenten van het Israël. Weeshuis, 1897.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Het IsraĆ«lietisch weeshuis, Mathenesserlaan 208, Rotterdam: 5593-5693: 1833-1933 (Rotterdam 1933).