Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedochtersvereeniging: Dorcas, De -

Naam Jongedochtersvereeniging: Dorcas, De -
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 1870 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Militairen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Verstrekt kleeding aan behoeftigen.' (Blankenberg)

In het beginjaar: het vervaardigen van 'linnen pluksel voor de gewonden op het oorlogsveld' (Vink)

 

 

 

Activiteit

'Verstrekt kleeding aan behoeftigen.' (Blankenberg)

In het beginjaar: het vervaardigen van 'linnen pluksel voor de gewonden op het oorlogsveld' (Vink)

Oprichters

o.m. de gezusters Hilligje en Johanna Vink.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 470.

Willem Vink, 'Jeugdherinneringen' in Oud Meppel. Mededelingenblad van de Stichting Oud Meppel, 22e jrg. (2000) nr. 1, 44.

Opmerkingen

ad begindatum:

Vink beschrijft hoe het willen helpen bij de verzorging van de oorlogsgewonden tijdens de Frans-Duitse oorlog in 1870 voor de zusjes Vink aanleiding was de meisjesvereniging op te richten.