Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Amsterdam van den -

Naam Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Amsterdam van den -
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1883 (eerste vermelding)
Einddatum 1989 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden (Goossens)

Activiteit

 - het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

 - het opzetten van het zogenaamde 'Toynbee'- of buurthuiswerk

 - het bevorderen van de oprichting van Bondhuizen, van het laten rondrijden van koffiewagentjes, en het inrichten van koffiekiosken

Afdeling van

"Volksbond", Vereeniging tegen drankmisbruik, opgericht onder de naam Multapatior's Bond in 1875 en eveneens gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 4 november 1883 nr. 22; 26 januari 1893
Staatscourant

19-01-1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
385
Verantwoording gegevens

ad Koninklijk Besluit:

behalve aan Goossen ook ontleend aan het register van de Staatscourant van 1893.

De overige gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging en aan de inventaris van het archief ervan.

 

Opmerkingen

ad opheffingsdatum:

'Ook de afdeling Amsterdam van de vereniging werd in 1989 omgezet tot een zelfstandige organisatie, de Stichting Volksbond Amsterdam. Het accent van haar werkzaamheden werd verlegd naar de opvang van asielzoekers en dak- en thuislozen in haar tehuizen aan de Sarphatistraat en de Fokke Simonszstraat.' (uit de inleiding van de inventaris van het archief van de landelijke vereniging, dat bewaard wordt op het Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam)

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

Archief

In het archief van Bouwonderneming "Jordaan" dat onder nr. 814 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam bevindt zich het 'Verslag van een onderzoek naar den toestand der arbeiderswoningen te Amsterdam (oude stad) gehouden door de Afdeeling Amsterdam van den Volksbond 1893, Amsterdam 1893'.

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik, Afd. Amsterdam (Amsterdam 1891-1892).