Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Bergen-op-Zoomsche Spijskokerij"

Naam Vereeniging "de Bergen-op-Zoomsche Spijskokerij"
Plaats Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1 mei 1890
Einddatum 1890
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verschaffen van warme spijs aan behoeftigen en minvermogenden, zonder aanzien van geloofsbelijdenis, in een door haar te huren, te bouwen of te koopen lokaal (Goossens)

Activiteit

het oprichten en instandhouden van een spijskokerij voor de armen

Koninklijk Besluit 1 mei 1890 nr. 29
Staatscourant

05-07-1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
797