Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Wijkvereeniging van Wijk IX

Naam Wijkvereeniging van Wijk IX
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1900 (oprichting)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verzorgen van armen, m.n. de zieken onder hen, in nauw contact met de diakonie van de Nederlands-hervormde kerk

Activiteit

het inrichten en instandhouden van het Wijkgebouw, waar o.l.v. een diakoon de arme zieken werden geholpen

Eigen gebouw (adres)

Het wijkgebouw Maranatha, waarschijnlijk op het adres van de wijkvereeniging in de Abstede Tolsteeg te Utrecht.

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 68, 69.

Opmerkingen

ad activiteit:

Het Tijdschrift voor armenzorg vermeldt omtrent de werkzaamheden van de te Heemstede opgeleide diakoon: 'Hij aanvaardde zijn werk tegelijk met de inwijding van Maranatha en deed sinds dien dag 535 bezoeken, waarvan 59 ziekenbezoeken. Door hem werd 548 maal aan 25 personen hulpverleening bij ziekte gegeven aan het lokaal, 388 maal in 26 gezinnen aan huis. Voorts gaf hij 21 baden aan 2 personen, na voorschrijving door den arts, terwijl hij viermaal zijn hulp verleende bij het afleggen van afgestorvenen.'