Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Moederlijke Liefdadigheid"

Naam Vereeniging "De Moederlijke Liefdadigheid"
Plaats Oegstgeest
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1862 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Om behoeftige Protestantsche kraamvrouwen in de gemeente Oegstgeest te ondersteunen. (Goossens)

Activiteit

'De steun wordt verleend aan Protestantsche vrouwen, wier mannen minder dan f 10 in de week verdienen en die reeds één kind hebben, zij moeten bovendien als regel twee jaren in de gemeente woonachtig zijn. Elke kraamvrouw ontvangt een pak met vrouwen- en kinderkleederen, verder een bepaald aantal bons voor versterkende middelen en als 't noodig is wijn. De ondersteuning wordt in eens geschonken, tenzij de zwakte der vrouw verdere hulp vereischt. Wanneer de stand der kas dit gedoogt worden ook andere zieken en ouden van dagen voorzien van versterkende middelen.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 21 juli 1865 nr. 115; 18 juli 1895
Staatscourant

12-08-1865

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2379
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 791.

Archief

In het Gemeentearchief Oegstgeest worden enkele stukken bewaard die de Vereeniging "De Moederlijke Liefdadigheid" betreffen. Deze stukken bevinden zich in het Archief van de gemeente, 1813-1920:

'Stukken betreffende de goedkeuring van de statuten en erkenning als rechtspersoon door Koning Willem III van de vereeniging Moederlijke Liefdadigheid, 1865.'