Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwenvereeniging Dorcas

Naam Vrouwenvereeniging Dorcas
Plaats Halfweg
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1877 (eerste vermelding)
Einddatum december 1973 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

[de armen kleding en/of beddegoed te verschaffen en mogelijk ook naaiwerk aan arme vrouwen]

Activiteit

[het vervaardigen van kleding voor armen en/of het verschaffen van naaiwerk aan arme vrouwen]

Verantwoording gegevens

de gegevens zijn ontleend aan de zeer summier ingeleide inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Vrouwenvereeniging Dorcas 1877-1973 wordt onder toegangsnummer 3450 bewaard in het Noord-Hollands Archief (openbaar, inventaris in band 305.2 inv. nrs. 1-13; omvang 0,10 m.).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Noord-Hollands Archief
Naam collectie Vrouwenvereniging Dorcas 1877-1973
Beheersnummer 3450 band nr. 305.2, inv. nrs. 1-13.
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,10 m.
Reglementen ja

Huishoudelijk reglement van de vereniging, 5 februari 1877.

Notulen ja

Verslagen van de vergaderingen van de Vereniging Dorcas, 1877-1973.

Correspondentie ja

Brievenboek, 1877, februari 3-1893, september 25

Overige stukken ja

Getypte afscheidsgroet bij de laatste uitdeling van de vereniging, december 1973.