Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bikoer Golim

Naam Bikoer Golim
Opmerkingen over naam de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Ondersteuning van zieke en behoeftige kraamvrouwen der Israëlietische gemeente.'

Activiteit

Het (doen) ondersteunen van zieke en arme kraamvrouwen der joodse gemeente.

Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 119.

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 45.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 799.