Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Vrouwenvereeniging tot heil der armen

Naam Christelijke Vrouwenvereeniging tot heil der armen
Plaats Zeist
Provincie Utrecht
Begindatum 20 september 1870
Einddatum 1945 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om de stoffelijke en hoogere belangen van eenige arme huisgezinnen in de gemeente Zeist te behartigen (Goossens)

Activiteit

zorgen voor het materiële en geestelijke welzijn van enige arme huisgezinnen in de gemeente Zeist

Koninklijk Besluit 20 september 1870 nr. 18
Staatscourant

29-09-1870

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3402
Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, zijn ontleend aan de beschrijving van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de 'Christelijke Vrouwenvereeniging tot heil der armen te Zeist (1870 - 1945)' wordt onder toegangsnummer 65 bewaard in het Gemeentearchief Zeist (5 cm.; inventaris, nog niet op de website van het Gemeentearchief te raadplegen).