Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering der koepokinentingen en herinentingen te Kralingen

Naam Vereeniging tot bevordering der koepokinentingen en herinentingen te Kralingen
Plaats Kralingen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1936 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de jeugd tegen de pokken te beschermen

Activiteit

De belangrijkste taak van de vereniging was het kosteloos inenten van de jeugd tegen de pokken.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief, zo ook de eerste en laatste vermelding aan de archiefperiode.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, preventief

ad leden:

medici en contribuerende leden, niet-medici

Na de annexatie van Kralingen door Rotterdam bleef de vereniging bestaan en opereerde naast het Rotterdamse genootschap ter bevordering der koepokinenting.

Archief

Het archief van de Vereeniging tot bevordering der koepokinentingen en herinentingen te Kralingen wordt onder toegangsnummer 587 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Vereniging tot bevordering der koepokinentingen en herinentingen te Kralingen 1871-1936
Beheersnummer 587
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,8 m.
Reglementen ja

Reglement van de vereniging, 1871.

Notulen ja

Notulen van de algemene vergaderingen, 1871-1930;

Notulen, 1908-1936.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1871-1936.

Overige stukken ja

Staten met gegevens over het aantal vaccinaties en revaccinaties in Kralingen/Rotterdam, 1885-1930.