Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verpleging van ouderlooze en verwaarloosde knapen in het huisgezin

Naam Vereeniging tot verpleging van ouderlooze en verwaarloosde knapen in het huisgezin
Plaats Apeldoorn
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

gezinsverpleging mogelijk te maken voor ouderlooze en verwaarloosde jongens (Blankenberg)

Activiteit

de jongens, na hen ondergebracht te hebben 'bij goed ter naam staande en voor opneming geschikte gezinnen', onder het toezicht van regenten en regentessen van het Weeshuis der Hervormde gemeente te houden 'en wel zoo, dat over één of twee jongens het speciale toezicht wordt opgedragen aan ééne Regentes met één Regent'.

Werkt samen met

het Weeshuis der Hervormde gemeente te Apeldoorn.

Oprichters

'Aan het hoofd van de vereeniging staat een der Regenten van het weeshuis der Hervormde gemeente te Apeldoorn.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 627.

Opmerkingen

Er zijn opmerkelijk veel overeenkomsten met de Vereeniging tot verzorging van ouderlooze knapen der Herv. gemeente, eveneens te Apeldoorn, eveneens verbonden met het Weeshuis en eveneens geen gestichts- maar gezinsverpleging nastrevend.