Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gezelschap Dorcas

Naam Gezelschap Dorcas
Plaats Zierikzee
Provincie Zeeland
Begindatum 1841 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme vrouwen, m.n. weduwen, naaiwerk te verschaffen en arme gezinnen van kleding te voorzien

Activiteit

'Onderstand wordt verleend door het verschaffen van naaiwerk aan behoeftige vrouwen, bij voorkeur weduwen, en door uitdeeling van kleedingstukken aan arme gezinnen.

Als naailoon worden brooden verstrekt; ook wordt aan de naaisters tweemaal 's jaars brandstof verstrekt. Men moet een jaar in Zierikzee wonen, vóór in aanmerking te kunnen komen voor hulp; er wordt geen onderscheid van gezindte gemaakt. Een onderzoek wordt vooraf door de leden ingesteld; eenmaal 's jaars heeft huisbezoek plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 453.

gegevens, inclusief de eerste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van het Gezelschap Dorcas te Zierikzee 1841-1890 wordt onder nummer 199 bewaard in het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (plaatsingslijst, nog niet op de website van het archief te raadplegen; 0,03 m.)