Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Patronaat voor van krankzinnigheid herstelden

Naam Patronaat voor van krankzinnigheid herstelden
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1861 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

Om aan behoeftigen, die hersteld uit het gesticht worden ontslagen en niet terstond in hun onderhoud kunnen voorzien, tijdelijk eenigen onderstand te verleenen.

Activiteit

de behoeftige, hersteld ontslagenen uit het krankzinnigengesticht tijdelijk financieel te steunen

Oprichters

De initiatiefnemers waren de inspecteurs der krankzinnigengestichten C.J. Feith en dr. J.L.C. Schröder. Deze richtten de vereniging op, op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken.

Bestuursleden

Het bestuur werd gevormd door de regenten van het Geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen te Utrecht.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, oprichters en inkomsten:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 110.

ad doelstelling en bestuurders:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 822.

Opmerkingen

inkomsten:

'contributiën van belangstellenden in de provincie Utrecht'. (Van Ebbenhorst)

ad leden:

naast medici ook contribuerende leden, niet-medici.