Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid

Naam Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1896 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de volksgezondheid te bevorderen

Activiteit

het  bevorderen van de volksgezondheid

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan ondervermelde publicaties van de vereniging.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, preventief.

ad publicaties van de vereniging:

Ondervermeld verslag werd aanvankelijk uitgebracht o.d.t.: 'Verslag van de werkzaamheden der Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid te Leeuwarden.'

De publicaties van de vereniging zijn te raadplegen in de bibliotheek van Tresoar: Fries Historisch en Letterkundig Centrum en in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Groningen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van den toestand en de werkzaamheden der Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid te Leeuwarden over het jaar ... (Leeuwarden 1871).
  • brief van R. Lammerts van Bueren aan de Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid (Franeker 1878).
  • Verslag van den toestand en de werkzaamheden der Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid te Leeuwarden over het jaar (1871-1888; 1894 en 1896).