Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

R.K. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen

Naam R.K. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen
Alternatieve namen
  • 'Rooms-katholieke vereniging Naastenliefde' te Bolsward (Mogelijk is de vereniging 'Naastenliefde' die eveneens ondersteuning van rooms-katholieke behoeftige kraamvrouwen ten doel had, een andere of de latere naam van de vereniging.)
Plaats Bolsward
Provincie Friesland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1969 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen.

Activiteit

Tenminste het verschaffen van kleding en/of voedsel, want er is een 'magazijnmeesteresse'.

'Ondersteuning wordt gegeven aan R.K. moeders (geen gemengde huwelijken) die drie jaren in de stad woonachtig zijn en van haar derde kind bevallen. De negen dagen durende ondersteuning bestaat in warme spijzen en kleedingstukken voor vrouw en kind. De damesleden bezoeken geregeld de kraamvrouwen.' (Blankenberg e.a., 799, m.b.t. de Kraamvrouwenvereeniging Naastenliefde)

Bestuursleden

in 1894, 1899 en 1903: mej. H. van den Oever, presidente, de dames-penningmeesteressen achtereenvolgens: wed. J.M. de Boer, mej. A. Wartna-Mets en mej. E.C. Jelgerma-Schrakamp.

Verantwoording gegevens

(ondersteuning behoeftige kraamvrouwen:)

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 432.
Pius-Almanak Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 239.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 562.

(R.K. Kraamvrouwenvereeniging Naastenliefde:)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 799.

De eerste en laatste vermelding zijn ontleend aan de geraadpleegde Pius-Almanakken.

Archief

Het archief van de Vereeniging Naastenliefde te Bolsward wordt onder toegangsnummer 130-11 bewaard in Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum (0,12 m. openbaar). De archiefperiode is 1919-1969.